St.meld. nr. 37 (2000-2001)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgjevar: Olje- og energidepartementet

Om vasskrafta og kraftbalansen

Om vasskrafta og kraftbalansen

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no