St.meld. nr. 39 (2006-2007)

Frivillighet for alle

Frivillighet for alle

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget