St.meld. nr. 39 (2006-2007)

Frivillighet for alle

Frivillighet for alle

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no