St.meld. nr. 46 (1997-98)

Olje- og gassvirksomheten

Olje- og gassvirksomheten

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget