St.meld. nr. 47 (1999-2000)

Disponering av utrangerte rørledninger og kabler på norsk kontinentalsokkel

Disponering av utrangerte rørledninger og kabler på norsk kontinentalsokkel

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget