St.meld. nr. 50 (1997-98)

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Om kraftutbygging i Øvre Otta

Om kraftutbygging i Øvre Otta

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no