St.meld. nr. 9 (2003-2004)

Om utviding av Trollfjord I kraftverk i Trollfjordvassdraget

Om utviding av Trollfjord I kraftverk i Trollfjordvassdraget

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no