Miljøforvaltningens skolesatsing

T-1541
ISBN 978-82-457-0480-8
Utigitt i samarbeid med Miljødirektoratet, Norsk Polarinstittutt og Riksantikvaren.
Trykt utgave kan bestilles hos anne-elisabeth.scheen@kld.dep.no.