Tildelingsbrev til NUPI

Tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet til Norsk utenrikspolitisk institutt for 2007.