To mål – to midler. Økt kunnskap om virkemidlene for kulturnæringene

Rapporten inneholder en vurdering av støtteordninger i Norsk kulturråd og Innovasjon Norge i forhold til kultur som næring.

Rapporten To mål – to midler – økt kunnskap om virkemidlene for kulturnæringene

Rapporten To mål - to midler. Økt kunnskap om virkemidlene for kulturnæringene. (pdf)

Rapporten inneholder en vurdering av støtteordninger i Norsk kulturråd og Innovasjon Norge i forhold til kultur som næring. Relevante virkemidler er identifisert og det er gjort en vurdering av hvordan de to organisasjonene fungerer i forhold til kulturnæringenes utfordring, både generelt og i forhold til støtteordningene. Analysen er basert på litteratur, statistikk, workshops med kulturnæringene samt to spørreundersøkelser til målgruppen.

Rapporten er utarbeidet av Handelshøyskolen BI og Oxford Research på oppdrag fra Nærings- og handelsdepartementet.