Utlysing av anbod for helikopterruta Værøy – Bodø

Samferdselsdepartementet utlyste 26. august 2010 anbud på drift av helikopterruta Værøy - Bodø for perioden 1. august 2011 - 31. juli 2014.

Anbudsdokument (pdf)

Pressemelding