Utredning av insentivordninger for film- og TV-produksjon

Utarbeidet for Kulturdepartementet av Oslo Economics, 10. april 2014

På oppdrag fra Kulturdepartementet har Oslo Economics utredet bruk av insentivordninger for film- og TV-produksjon. Rundt 40 land i verden, herav 16 i Europa, har innført insentivordninger for film. I denne utredningen ser man spesielt på insentivordningene på Island, Irland, Stortbritannia, Frankrike og New Zealand.

Utredning av insentivordninger for film- og TV-produksjon.

Utredningen om insentivordninger for film- og TV-produksjon (.pdf)