Valgets kval?

Utredning for etablering av en sentral valgenhet. Difi.

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) legger i denne rapporten fram en utredning for etablering av en ny sentral valgenhet underlagt Kommunal- og regionaldepartementet.

Utredningen er gjort på oppdrag av Kommunal- og regionaldepartementet.
  • Valgets kval? (pdf)
    Utredning for etablering av en sentral valgenhet