Vedtak om utpeking av Avinor AS og Avinor Flysikring AS som leverandør av lufttrafikktjenester

Vedtak om utpeking av Avinor AS og Avinor Flysikring AS som leverandør av lufttrafikktjenester.

Les vedtaket (pdf)