Vedtak om utpeking av Avinor AS og Avinor Flysikring AS som leverandør av lufttrafikktjenester

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Vedtak om utpeking av Avinor AS og Avinor Flysikring AS som leverandør av lufttrafikktjenester.

Les vedtaket (pdf)