Verdivurdering SDØE per 1.1.2010

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Rapport fra Wood Mackenzie - verdivurdering SDØE 1.1.2010

Rapport fra Wood Mackenzie - verdivurdering SDØE 1.1.2010 PDF-format