Vilkår om lovlig opphold for å inngå ekteskap i Norge

Rundskriv Q-18/2012

Rundskriv: Vilkår om lovlig opphold for å inngå ekteskap i Norge (PDF)