Vilkår om lovlig opphold for å inngå ekteskap i Norge

Rundskriv Q-18/2012

Rundskriv: Vilkår om lovlig opphold for å inngå ekteskap i Norge (PDF)

Se også: Utlendingsdirektoratets rundskriv RS 2010-135 "Vilkår om lovlig opphold for å inngå ekteskap i Norge – ekteskapsloven § 5a”.