Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen

Etter innføringen av ny pensjonsordning har andelen som er sysselsatt i aldersgruppen 62-66 år, vokst mye raskere enn blant 60- og 61-åringene. Dette gjelder både for kvinner og menn. Det viser en SSB-rapport finansiert av Arbeids- og sosialdepartementet.

Etter innføringen av ny pensjonsordning har andelen som er sysselsatt i aldersgruppen 62-66 år, vokst mye raskere enn blant 60- og 61-åringene. Dette gjelder både for kvinner og menn. Det viser en SSB-rapport finansiert av Arbeids- og sosialdepartementet. 

Denne rapporten beskriver hvordan yrkesaktiviteten blant eldre har utviklet seg før og etter at pensjonsreformen ble innført 1. januar 2011. Virkningen det første året etter pensjonsreformen ble beskrevet i Rapport 12/2013.

I årets rapport ser SSB på om den økte yrkesdeltakelsen som ble observert blant 62-64-åringer, er blitt ytterligere forsterket. Konklusjonen er at dette synes å være tilfellet for dem som i 2013 var 63- og 64-åringer. For disse synes effekten av pensjonsreformen ennå ikke å være uttømt. For 63-åringer er det likevel noe avtakende vekst jamført med året før.