Høring - Aamodt-utvalget

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.05.2000