Administrative sanksjoner, reaksjoner og straff i akvakulturloven

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Rapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppe ledet av stipendiat ved Universitet i Oslo, Jon Christian F. Nordrum, april 2012.

Rapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av Fiskeri- og kystdepartementet og ledet av stipendiat ved Universitet i Oslo, Jon Christian F. Nordrum, april 2012.

Rapporten (pdf)