Aksjelovens § 8-10

NHDs forvaltning av dispensasjonsordningen for aksjeselskapers forbud mot finansiering av kjøp av eiendeler i eget selskap med egne midler

Utredning av økonomiske og administrative konsekvenser for næringslivet og forvaltningen

Utredning av økonomiske og administrative konsekvenser for næringslivet og forvaltningen