Alderspensjon blant personer 62–66 år

SSB har utarbeidet en ny artikkel om uttak av alderspensjon i aldersgruppen 62–66 år, og om kombinasjon av arbeid og alderspensjon.

Artikkelen viser at det blant personer mellom 62 og 66 år blir stadig vanligere å kombinere arbeid med uttak av alderspensjon fra folketrygden. Kombinasjonen av arbeid og alderspensjon er vanligst blant menn, og disse har høy samlet inntekt.  

For de med høy utdanning er det vanligst å ha yrkesinntekt uten å motta alderspensjon, mens personer  med videregående utdanning oftest kombinerer yrkesinntekt og alderspensjon.

Artikkelen er en del av Arbeids- og sosialdepartementets avtale med SSB om at de skal produsere inntektsstatistikk for den eldre befolkningen.

Les artikkelen på SSBs nettsider: Alderspensjon blant personer 62–66 år – publisert 11. november 2016