Alminnelig høring - merverdiavgift -

Avgiftsfrie leveranser av varer og tjenester til bruk for skip og luftfartøyer i utenriks fart - forslag om opphevelse av merverdiavgiftsloven § 16 første ledd nr 1 bokstav d

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: