Alternativ finansiering av transportinfrastruktur

Noen utvalgte problemstillinger

På oppdrag fra Samferdselsdepartementets POT-program har Møreforsking Molde AS i samarbeid med SNF og Høgskolen i Molde utarbeidet en rapport om finansieringsform og bruk av alternativ organisering ved utbygging av infrastruktur.

Les rapporten (pdf)

Mer om POT-programmet