Alternativer til kirurgisk kastrering av hanngris

Rapport fra en arbeidsgruppe