Anerkjennelse av farskap fastsatt i utlandet for barn født av surrogatmor i utlandet.

Anerkjennelse av enkelte farskap fastsatt i utlandet etter lov om barn og foreldre for barn født av surrogatmor i utlandet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.02.2012