Dokument

Anmodning om innspill til en helhetlig vurdering av karantenereglene

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet i oppdrag å gjøre en helhetlig vurdering av karantenereglene. Departementet har mottatt et foreløpig svar, der Helsedirektoratet ikke anbefaler endringer nå. Se vedlagt svar på oppdrag 251 med vedlegg.

Brevet 

Vedlegg 1

Vedlegg 2