Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Arbeid, pensjon og inntekt i den eldre befolkningen

Rapport fra Pensjonspolitisk arbeidsgruppe 14. mai 2019

«Arbeid, pensjon og inntekt i den eldre befolkningen» er en årlig rapport fra Pensjonspolitisk arbeidsgruppe som beskriver hovedtrekk ved utviklingen i uttak av pensjon, yrkesaktivitet og inntekt i den eldre befolkningen.

Rapporten viser at antall alderspensjonister og utgifter til alderspensjon vokser sterkt – både fra folketrygden og fra tjenestepensjonsordningene – hovedsakelig drevet av økt levealder og at de store etterkrigskullene har nådd pensjonsalder og forsterket av at mange har valgt å ta ut alderspensjon før 67 år mens de fortsatt er i arbeid. I 2018 var det en nedgang i andelen av befolkningen i alderen 62–64 år som tar ut alderspensjon.

Rapporten viser at pensjonsreformen har gitt økt yrkesaktivitet, særlig i den delen av privat sektor som omfattes av AFP. Fra 2017 til 2018 har veksten i yrkesaktivitet fortsatt for de fleste aldersgruppene over 60 år.

Videre viser rapporten at realinntekten til personer over 62 år har økt kraftig de siste ti årene, særlig som følge av muligheten til å kombinere full jobb og full pensjon. Realveksten har gjennomgående vært avtagende i perioden 2012–2016, og den var negativ i 2016. Fra 2016 til 2017 hadde aldersgrupper over 60 år igjen en positiv realvekst i inntekten.

Rapporten