Brev til kommuner og fylkeskommuner om arbeid mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Brev til alle landets kommuner og fylkeskommuner om ekstra beredskap i sommerferien.

Brevet til alle landets kommuner og fylkeskommuner kan leses her

Vedlegg med aktuelle telefonumre, nettsteder for hjelpeapparatet, ungdom samt IMDis regionskontorer m.m. kan leses her