Dokumentasjon av Arbeidsdepartementets håndtering etter 22. juli

Brev til 22. juli-kommisjonen.

Det vises til Arbeidsdepartementets brev av 6. januar, hvor vi blant annet informerte om arbeidet med rapporten ”Gjennomgang av Arbeidsdepartementets krisehåndtering etter terrorangrepet 22. juli 2011.”

Rapporten er nå ferdigstilt og oversendes med dette 22. juli-kommisjonen som avtalt.

Med hilsen
Ellen Seip

 

Last ned rapport (pdf, 1 mb)