Arbeidsgruppen for økt verdiskaping i fiskeindustrien

Arbeidsgruppen ledet av Leiv Grønnevet har avsluttet sitt arbeid, og overrakk sine anbefalinger og rapport til fiskeriminister Svein Ludvigsen tirsdag 15.juni. Last ned rapporten her (pdf-format)

Arbeidsgruppen for økt verdiskaping i fiskeindustrien

Arbeidsgruppen ledet av Leiv Grønnevet har avsluttet sitt arbeid, og overrakk sine anbefalinger og rapport til fiskeriminister Svein Ludvigsen tirsdag 15.juni.

Hovedoppgaven har vært å komme med forslag til endringer i offentlige rammebetingelser og eventuelle andre tiltak som kan gi grunnlag for bedringer i fiskeindustriens lønnsomhet, konkurransekraft og verdiskaping.

Last ned rapporten her (pdf-format)