Årets barne- og ungdomskommune 2004

Invitasjon til nominering av årets barne- og ungdomskommune 2004 – frist 20. august

En av de viktige oppgavene jeg har som barne- og familieminister er å stimulere til utvikling av god barne- og ungdomspolitikk i kommunene. Et av virkemidlene vi har valgt er å kåre årets barne- og ungdomskommune hvert år. Dette skal være en kommune som utmerker som en god kommune å vokse opp i. Eidskog var den første kommunen som fikk utmerkelsen, i 2003.

Jeg inviterer med dette til nominering av kandidater til årets barne- og ungdomskommune 2004. Nominering kan gjøres av kommuner, barne- og ungdomsorganisasjoner, lokale barne- og ungdomsråd eller lignende innflytelsesorgan for barn og ungdom i kommuner og fylker. Søknadsfristen er 20. august.

Det vil bli satt ned en jury som vil stå for utvelgelsen av årets barne- og ungdomskommune. Hvilke kriteriene som vil ligge til grunn for juryens vurderinger er beskrevet i et vedlegg til dette brevet sammen med noen praktiske opplysninger.

Jeg vil oppfordre alle som er stolte av sin kommune og det arbeidet som gjøres lokalt for å bedre oppvekstmiljøet, til å søke!

Med hilsen

Laila Dåvøy