arkitektur.nå

Norsk arkitekturpolitikk

Regjeringen vil løfte arkitekturen. Det er behov for en ny, helhetlig arkitekturpolitikk. Bygninger, byer og tettsteder møter nye utfordringer knyttet til klimaendringer, vekst og transformasjon.

Dette har medført behov for ny kunnskap og kompetanse både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Arkitekturfeltet er komplekst og sektorovergripende. 

Forsidefoto: Emile Ashley © NAL/ECOBOX. Preikestolhytta. Rogaland. (Helen og Hard Arkitekter AS)

arkitektur.nå

I dette dokumentet beskrives tre hovedutfordringer for arkitekturfeltet:

- Bærekraft- og klimautfordringen

- Endrings- og transformasjonsutfordringen

- Kunnskaps- og innovasjonsutfordringen

 

Forsidefoto: Emile Ashley © NAL/ECOBOX. Preikestolhytta. Rogaland. (Helen og Hard Arkitekter AS)