Fransk og kanadisk deltakelse i det norske prosjektet for å bytte ut radioaktive batterier med solcellepanel i russiske fyrlykter

Fransk og kanadisk deltakelse i det norske prosjektet for å bytte ut radioaktive batterier med solcellepanel i russiske fyrlykter. Langs den russiske kysten, hvor elektrisitet ikke er tilgjenge­lig, får hundrevis av fyrlykter strøm fra til sammen om lag 750 RTG-er (Radio­­isotope Thermoelectric Generator). Energien kommer fra radio­aktive strontium 90-kilder. Manglende fysisk sikring av kildene gjør dem lett tilgjengelige for uvedkommende. Mange av dem er også i dårlig stand.

Atomsikkerhetssamarbeidet med Russland

Fransk og kanadisk deltakelse i det norske prosjektet for å bytte ut radioaktive batterier med solcellepanel i russiske fyrlykter

Langs den russiske kysten, hvor elektrisitet ikke er tilgjenge­lig, får hundrevis av fyrlykter strøm fra til sammen om lag 750 RTG-er (Radio­­isotope Thermoelectric Generator). Energien kommer fra radio­aktive strontium 90-kilder. Manglende fysisk sikring av kildene gjør dem lett tilgjengelige for uvedkommende. Mange av dem er også i dårlig stand. Sikring av slike kilder i Nordvest-Russland er derfor et prioritert inn­sats­område under den norske atomhandlingsplanen.

I den norsk-russiske intensjonsavtalen signert 17. februar 2005 fremgår det at Norge har til hensikt å finansiere utskiftningen av alle 114 gjen­vær­ende RTG-batterier i Murmansk, Arkhangelsk og Nenets i løpet av en 3-4 års periode. Avtalen er ikke til hinder for at andre land knytter seg til prosjektet, under norsk ledelse. I 2005 planlegger Norge å fjerne til sammen 31 RTG-er med 46 radioaktive kilder og installere 30 alter­native strømkilder (solcellepaneler), med en kostnadsramme på 20,3 mill. kroner. Fylkes­mannen i Finnmark er norsk prosjektleder.

Radioaktive batterier

Radioaktive batterier fra fyrlykter. Foto: Per-Einar Fiskebeck, Fylkesmannen i Finnmark

Prosjektet har vakt oppmerksomhet i mange land som samarbeider med Russland om atomsikkerhet. Norge ser det som en fordel at flere land nå engasjerer seg i RTG-problematikken, ettersom behovet for bistand er stort og strekker seg langt ut over det geografiske området hvor Norge er engasjert. Sikring av nukleært materiale er et prioritert område i G8-landenes Globale partnerskap, hvor Frankrike, Canada og Norge deltar. De tre landenes regjeringer ønsker alle å bidra til å fjerne risikoen for mennesker og miljø som RTG-er utgjør, ved uhell eller brukt i terrorøyemed. Det er derfor inngått bilaterale avtaler mellom Norge, Frankrike og Canada om deltakelse i og økonomisk bidrag til det norske prosjektet. Frankrike og Canada bidrar i første omgang med omlag 2,5 mill. kroner hver.