Bakgrunnen for Handlingsplanen

Bakgrunnen for handlingsplanen for søkerlandene til EU

 

Drøyt ti år etter Berlinmurens fall i 1989 var visjonen om et helt, samarbeidende og fredelig Europa i ferd med å virkeliggjøres. Langsiktig stabilitet og økonomisk utvikling i hele Europa var avhengig av at velferdskløfter over det tidligere øst-vest-skillet ikke fikk feste seg.

Felles ansvar

Både i EU og i Norge er det bred enighet om at vi har et felles ansvar for å bidra til en fortsatt demokratisk utvikling og økt velferd i de tidligere østblokk-landene. Fra Berlinmurens fall i 1989 og frem til 2001 bidro Norge med mer enn tre milliarder kroner til Sentral- og Øst-Europa og Russland. Det såkalte Samarbeidsprogrammet for Sentral- og Øst-Europa på begynnelsen av 1990-tallet var et viktig redskap i utformingen av Norges innsats.

Utvidelsen av EU østover er et av de viktigste bidragene til fred, stabilitet og utvikling i Europa. Alle land i Europa har derfor en interesse av at utvidelsesprosessen lykkes. Omstillingen fra kommunistisk styresett og planøkonomi til demokrati og markedsøkonomi krever store anstrengelser. Ikke bare fra søkerlandenes side men også fra EU, det enkelte EU-land og det øvrige Europa. EUs utvidelse mot øst har vært drivkraften i det videre reformarbeidet i søkerlandene.

Nettverksbygging

Norges samarbeid med de baltiske og sentraleuropeiske landene må sees i dette perspektivet. Som fremtidige EU-medlemmer vil søkerlandene være nære samarbeidspartnere med Norge, blant annet i EØS. Utvidelsen av EU er også en utvidelse av EØS. Samhandelen med de ti søkerlandene steg fra fire milliarder kroner i 1992 til drøye 12 milliarder kroner i 1999. Potensialet for økt samhandel i dette markedet er stort.

Handlingsplanen for søkerlandene har hatt som mål å videreutvikle og etablere nettverk mellom partier, organisasjoner og institusjoner i Norge og søkerlandene. Økt kontakt vil bidra til å øke kunnskap og kompetanse som vil være til gjensidig nytte på lengre sikt.

Handlingsplanen var en oppfølging av Stortingsmelding nummer 12 "Om Norge og Europa ved inngangen til et nytt århundre" (2000-2001).

De norske utenriksstasjonene har hatt en viktig rolle i utviklingen og oppfølgingen av de prosjektene som ble initiert mellom norske aktører og partnere i det enkelte søkerland. Til sammen ble det gitt økonomisk støtte til over 700 prosjektsøknader. Flere av de store prosjekter har viderefordelt midler til mange mindre prosjekter, slik at det totale antallet er høyere.

Bilateral Europaseksjon i Utenriksdepartementet har hatt ansvar for å koordinere arbeidet med Handlingsplanen for søkerlandene til EU.

Milepæler i utvidelsesprosessen:

Land:

Søknad:

Forhandlinger:

Folkeavstemning:

Medlemskap:

Estland

1995

Mars 1998

14.09.2003

01.05.2004

Latvia

1995

Februar 1999

20.09.2003

01.05.2004

Litauen

1995

Februar 1999

11.05.2003

01.05.2004

Polen

1994

Mars 1998

08.06.2003

01.05.2004

Tsjekkia

1996

Mars 1998

13.-14.06.2003

01.05.2004

Slovakia

1995

Februar 1999

16.-17.05.2003

01.05.2004

Slovenia

1996

Mars 1998

23.03.2003

01.05.2004

Ungarn

1994

Mars 1998

12.04.2003

01.05.2004

Romania

1995

Februar 1999

kandidatland

kandidatland

Bulgaria

1995

Februar 1999

kandidatland

kandidatland

Malta

1990

Februar 1999

08.03.2003

01.05.2004

Kypros

1990

Mars 1998

(ikke folkeavstemning)

01.05.2004

Nyttige lenker: