Bærekraftig sjømat – alfa og omega

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Regjeringas strategi for marin sektor

Regjeringas strategi for marin sektor - (lagt fram 14. mai 2009)

Regjeringas strategi for marin sektor
(pdf-format - lagt fram 14. mai 2009)
Regjeringas strategi for marin sektor