Barents 2020: Et virkemiddel for en framtidsrettet nordområdepolitikk

Ved Arve Johnsen

Utenriksministeren anmodet i juni d.å. Arve Johnsen om å utarbeide en rapport om "Barents 2020" med vekt på petroleumsvirksomheten. Rapporten ble overlevert utenriksministeren den 15. september d.å.  Den innholder forslag om etablering av en norsk-russisk samarbeidssone i nord og en rekke konkrete prosjekter, samt forslag til finansiering og organisering av "Barents 2020".

Rapporten i pdf-versjon