Rundskriv

Barne- og likestillingsdepartementets kommentarer til: Forskrift av 15. desember 2008 nr. 1362 om fastsetjing av medmorskap

Forskrift av 15. desember 2008 nr. 1362 om fastsetjing av medmorskap inneholder utfyllende bestemmelser om vilkår for fastsettelse av medmorskap, hva som skal regnes som godkjent helsestell samt prosedyrer for saksbehandlingen i slike saker. Barne- og likestillingsdepartementet har nå laget en veileder til forskriften.

 

Barne- og likestillingsdepartementets kommentarer til:
Forskrift av 15. desember 2008 nr. 1362 om fastsetjing av medmorskap (word)

Barne- og likestillingsdepartementets kommentarer til:
Forskrift av 15. desember 2008 nr. 1362 om fastsetjing av medmorskap (pdf)


NB: Rettelse i veilederen 6. mai 2009:

I kommentaren til § 5, skal det stå at også Danmark har ratifisert Apostille-konvensjonen, og at det derfor er tilstrekkelig med apostille på danske dokumenter og ikke nødvendig med legalisering.

Informasjon om apostille på hjemmesiden til det danske utenriksdepartementet


Søknad om medmorskap (Q-0315) skal sendes til:

Folkeregistermyndigheten
Postboks 9200 Grønland
0134 OSLO