Barnefordelingssaker der det er påstander om vold (Q-1144 )

Psykologfaglig informasjon til dommere, advokater og sakkyndige.

Barne- og likestillingsdepartementet har fått utarbeidet et informasjonshefte om barnefordelingssaker der det fremkommer påstander om vold.

Heftet inneholder psykologfaglig informasjon til dommere, advokater og sakkyndige, og er skrevet av tre fagpersoner med særlig kompetanse på området. 

Last ned og les informasjonsheftet her.