Barnevernloven § 2-1

§ 2-1 Hvem kan angi stevning og anke på venge av kommunen i tvangssaker etter barnevernloven (PDF)

§ 2-1 Barnevernets organisatoriske plassering (PDF)

§ 2-1 Kommunen og folkevalgts organ i barnevernsaker (PDF) 

§ 2-1 Kan barneverntjenesten ha beredskap utenfor kontortid uten å ha leder eller stedfortreder tilgjengelig (PDF) 

§ 2-1 Privat tjenestyting i barnevernet (PDF)