Barnevernloven § 3-1

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

Barnevernloven § 3-1

01.04.2003 § 2-1, § 3-1 og § 7-3 Kommunen og folkevalgt organs oppgaver i barnevernsaker