Barnevernloven § 3-1

Barnevernloven § 3-1

01.04.2003 § 2-1, § 3-1 og § 7-3 Kommunen og folkevalgt organs oppgaver i barnevernsaker