Barnevernloven § 4-2

§ 4-2 Ny praksis med meldingsmøter (PDF)

§ 4-2 Arkivering av henlagte meldinger (PDF)

§ 4-2 Rutinemessig tilbakemelding til offentlig melder (PDF)

§ 4-2 Rutiner for underretning om henleggelse av barnevernssaker (PDF)

Til toppen