Barnevernloven § 4-2

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

§ 4-2 Ny praksis med meldingsmøter (PDF)

§ 4-2 Arkivering av henlagte meldinger (PDF)

§ 4-2 Rutinemessig tilbakemelding til offentlig melder (PDF)

§ 4-2 Rutiner for underretning om henleggelse av barnevernssaker (PDF)