Barnevernloven § 4-23

Barnevernloven § 4-23

10.06.2008 Formidlingsforbudet i barnevernloven §4-23

17.12.2001 Vedrørende private organisasjoners formidling av fosterhjem