Barnevernloven § 4-24

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

§ 4-24 Spørsmål om urinprøvetaking på institusjon (PDF)

§ 4-24 Beregning av lengstetiden ved forutgående tvangsplassering etter midlertidig vedtak (PDF)

§ 4-24 Fylkesmannens tilsyn med institusjoner (PDF)

§ 4-24 Overføring fra institusjon til hybel (PDF)

§ 4-24 Plasseringsvedtak etter barnevernloven (PDF)