Barnevernloven § 4-25

Barnevernloven § 4-25

16.01.2003 Spørsmål om barneverntjenesten kan ha beredskap utenfor kontortiden uten å ha leder eller stedfortreder tilgjengelig

20.03.2000 Urinprøvetaking i institusjon

18.10.1999 Spørsmål om fristavbrudd