Barnevernloven § 4-6

§ 4-6 Barneverntjenestens beredskap utenfor kontortiden (PDF)

§ 4-6 Kompetanse til å treffe akuttvedtak (PDF)

§ 4-6 Partsrettigheter i barnevernet (PDF)

§ 4-6 Plasseringsalternativer (PDF) 

§ 4-6 Fylkesnemndas behandling ved godkjennelse av hastevedtak (PDF)

§ 4-6 Fristberegning etter barnevernloven (PDF)