Barnevernloven § 5-7

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

Barnevernloven § 5-7

26.02.2009 Vedrørende tilsyn i barneverninstitusjoner

11.03.2002 Tilsyn med barneverninstitusjoner – spørsmål vedrørende beboere over 18 år

15.03.2001 Vedrørende registrering av tilsynsbesøk