Barnevernloven § 6-4

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

§ 6-4 Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet (PDF)

§ 6-4 Honorering av legers arbeid ved pålegg om opplysninger til barneverntjenesten (PDF)

§ 6-4 Opplysningsplikt for helsepersonell etter pålegg fra barnevernet (brev til Fylkeslegen i Møre og Romsdal) (PDF) 

§ 6-4 Opplysningsplikt for helsepersonell etter pålegg fra barnevernet (Brev til Statens Helsetilsyn) (PDF) 

§ 6-4 Barnevernloven som grunnlag for å oppheve bevisforbudet i tvistemålsloven (PDF)