Barnevernloven § 6-4

§ 6-4 Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet (PDF)

§ 6-4 Honorering av legers arbeid ved pålegg om opplysninger til barneverntjenesten (PDF)

§ 6-4 Opplysningsplikt for helsepersonell etter pålegg fra barnevernet (brev til Fylkeslegen i Møre og Romsdal) (PDF) 

§ 6-4 Opplysningsplikt for helsepersonell etter pålegg fra barnevernet (Brev til Statens Helsetilsyn) (PDF) 

§ 6-4 Barnevernloven som grunnlag for å oppheve bevisforbudet i tvistemålsloven (PDF)