Barnevernloven § 8-1

Ansvar for å gi hjelp etter barnevernloven.

23.05.2006 Ansvar for å gi hjelp etter barnevernloven § 8-1

21.05.2003 Spørsmål angående barnevernet m.m