Barnevernloven § 8-4

Barnevernloven § 8-4

27.05.2002 Vedr. tolkning av barnevernloven § 8-4

17.09.2001 Ansvar for å reise sak etter barnevernloven § 8-4

18.05.1999 Økonomisk ansvar forfunksjonshemmet ungdom som er under barnevernets omsorg