Barnevernloven § 4-27

Barnevernloven § 4-27

01.02.2007 Rettigheter og bruk av tvang i fosterhjem med særlige forutsetninger etter barnevernlovens § 4-27

19.07.2006 Problemstilling i forbindelse med barnevernforsøk

02.06.2005 Problemstillinger knyttet til bruken av fosterhjem/”familiehjem” i tilknytning til barneverninstitusjoner