Barnevernloven § 4-4

§ 4-4 Anbefaling om nye rutiner for saksbehandling dersom foreldre nekter å ta i mot hjelpetiltak (PDF)

§ 4-4 Vedr. egenandel for kommunenes betaling for barn og unge i fylkeskommunale tiltak (PDF)

§ 4-4 Mødrehjem og foreldreansvar (PDF)

§ 4-4 Retningslinjer om hjelpetiltak - økonomisk ansvar etter plassering (PDF)